ALBUM – Những vị khách hàng đầu tiên ủng hộ Hoangthongmoto tại cơ sở sài gòn & Tp Mỹ tho 3-2020

Cảm ơn những vị khách đầu tiên đã ủng hộ cơ sở Hoangthongmoto Tại Sài GÒn – Thành phố Hồ Chí Minh